தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்து அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்


संपादित करें · हटाना

संपर्क जानकारी

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்து அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் से संपर्क करें

फोन:  04366 226 263

पता

kurunji nagar vilamal, KTR Nagar, Sundarapuram, Tamil Nadu 610001

तिरुवारूर, तमिल नाडु

दिशा जानें

व्यापार विवरण

தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்து அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் स्थित हैं तिरुवारूर, तमिल नाडु में.

सवाल और जवाब

Q1
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்து அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் के लिए फ़ोन नंबर क्या है?
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்து அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் के लिए फोन नंबर 04366 226 263 है।
Q2
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்து அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் कहाँ स्थित है?
தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்து அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் kurunji nagar vilamal, KTR Nagar, Sundarapuram, Tamil Nadu 610001, तिरुवारूर, तमिल नाडु पर स्थित है।
Q3
क्या தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்து அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் के लिए प्राथमिक संपर्क है?
आप नंबर04366 226 263 उपयोग करके फोन द्वारा தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்து அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் से संपर्क कर सकते हैं।

डाक कोड 610001 में व्यवसाय

486 610001 में व्यवसाय

610001 व्यावसायिक घनत्व हीटमैप

पड़ोस

क्षेत्र के कोड

कैटेगरी

डाक कोड 610001 के लिए आँकड़े और जनसांख्यिकी

डाक कोड 610001 जनसंख्या 97644

लिंग

आसपास के संसाधन

कॉफी
खरीददारी
बैंक
होटल
फार्मेसी
टैक्सियाँ
गैस
आटोमोटिव
Beauty & Spas