હોટેલ સફારી ગેસ્ટ હાઉસ


संपादित करें · हटाना

संपर्क जानकारी

હોટેલ સફારી ગેસ્ટ હાઉસ से संपर्क करें

फोन:  081285 88243

पता

1st Floor, Madhav Estate, Sardar Patel Ring Rd, Gokul Nagar, Odhav Industrial Estate, Odhav, Ahmedabad, Gujarat 382415, India

अहमदाबाद, गुजरात

दिशा जानें

व्यापार विवरण

હોટેલ સફારી ગેસ્ટ હાઉસ स्थित हैं अहमदाबाद, गुजरात में. यह व्यवसाय निम्न उद्योग में काम कर रहा है: अवकाश गृह, केबिन एवं रिसॉर्ट.

नाम: હોટેલ સફારી ગેસ્ટ હાઉસ

व्यस्त: अन्य आवास; अवकाश गृह, केबिन एवं रिसॉर्ट

सेक्टर:  Hotels & Travel »  अवकाश गृह, केबिन एवं रिसॉर्ट

उद्योग: लघुकालिक आवास गतिविधियाँ, अवकाश गृह, केबिन एवं रिसॉर्ट

ISIC कोड  5510

सवाल और जवाब

Q1
હોટેલ સફારી ગેસ્ટ હાઉસ के लिए फ़ोन नंबर क्या है?
હોટેલ સફારી ગેસ્ટ હાઉસ के लिए फोन नंबर 081285 88243 है।
Q2
હોટેલ સફારી ગેસ્ટ હાઉસ कहाँ स्थित है?
હોટેલ સફારી ગેસ્ટ હાઉસ 1st Floor, Madhav Estate, Sardar Patel Ring Rd, Gokul Nagar, Odhav Industrial Estate, Odhav, Ahmedabad, Gujarat 382415, India, अहमदाबाद, गुजरात पर स्थित है।
Q3
क्या હોટેલ સફારી ગેસ્ટ હાઉસ के लिए प्राथमिक संपर्क है?
आप नंबर081285 88243 उपयोग करके फोन द्वारा હોટેલ સફારી ગેસ્ટ હાઉસ से संपर्क कर सकते हैं।

डाक कोड 382415 में व्यवसाय

4700 382415 में व्यवसाय

382415 व्यावसायिक घनत्व हीटमैप

पड़ोस

क्षेत्र के कोड

मूल्य

कैटेगरी

डाक कोड 382415 के लिए आँकड़े और जनसांख्यिकी

डाक कोड 382415 जनसंख्या 267633

लिंग

आसपास के समान तरह की कंपनियाँ

 0.12 किलोमीटर
 0.17 किलोमीटर
 0.21 किलोमीटर
 0.84 किलोमीटर

आसपास के संसाधन

कॉफी
खरीददारी
बैंक
होटल
फार्मेसी
टैक्सियाँ
गैस
आटोमोटिव
Beauty & Spas